Puzzeltocht

Vanaf as. vrijdag vind je in de straten van knusterooierslaand  verschillende huizen waar een letter voor het raam is geplakt. 23 in totaal. Met al die letters kun je een zin maken als je ze in de juiste volgorde zet.
Tip van de dag : weet je waar de raadsleden en commissieleden wonen?
Voor de winnaar is er een mooi prijsje en natuurlijk eeuwige roem.
Grote en kleine snotpinnen doe je best. Download hier het formulier en succes.

Carnaval 2021

Namens Stichting Carnaval Hank willen we alle Knusterooiers een Gezond en Mooi 2021 toewensen.
We hopen samen met jullie komend seizoen een nare en rare tijd achter ons te laten. Hopend op een beter jaar dan het afgelopen 2020.

Om 2021 zo goed mogelijk te beginnen willen we jullie vragen om tijdens de komende Carnavalsdagen 13 t/m 16 februari jullie huizen en/of tuinen Carnavalesk te verlichten.
PRINS Jurgen en alle raadsleden zal uit al deze huizen/tuinen de mooist verlichtte creatie kiezen.
Opgeven kan via het contact formulier.
Voor de kinderen houden we tijdens carnaval een puzzel tocht(meer info binnenkort).
KNUSTENSTICKER – FABRIEK CREATIEF
Via #fabriek creatief is een raamsticker te bestellen á €4,50. Een deel van de opbrengst wordt gesponsord door Fabriek Creatief aan Stichting Carnaval Hank  Doe gezellig mee !   :)


Naam
Email
Opmerking

Carnaval 2020-2021

Beste Knusterooiers,
Zoals verwacht zullen we dit jaar helaas geen carnaval en voorafgaande activiteiten organiseren. Het perspectief om dit komende maanden tot en met carnaval te doen zijn daarvoor slecht.
Na de afgelasting van de “Knuste Kik Of” eerder dit jaar dus dit seizoen ook helaas geen sauwelen, 55+bal, boerenbruiloft, optocht, lichtjesoptocht, snotpinnenbal, etc.
Als Stichting zijn we nog bezig om een (corona proof) alternatief te organiseren voor dit seizoen tijdens Carnaval.

Toekomst
Het is zoals het is op dit moment natuurlijk en er zijn ergere dingen.
Maar het is ontzettend jammer dat we dit jaar geen carnaval kunnen organiseren en vooral dit niet samen kunnen vieren met elkaar. Want dat is wat carnaval een geweldige traditie maakt; gezelligheid, saamhorigheid, samen zingen, dansen en lachen. Kortom een sociale interactie in ons dorp. Breed gedragen door de vele vrijwilligers bij onze organiserende commissies en samen met onze al jaren trouwe horeca, de pijlers van het Knusterooier Carnaval.
Als Stichting Carnaval Hank hopen we dan ook dat we volgend seizoen weer op iedereen van jullie een beroep kunnen doen om deze “Hankse” Knusterooiers tradite te kunnen voortzetten en dit verloren jaar niet een voorbode laten zijn van een afnemende traditie. Het motto van dit jaar is hiervoor van toepassing, “we gaon dur dwars durhenne”.
We willen volgend jaar dan ook dit Motto, ingestuurd door oud-prins Bas Smit, gebruiken om met jullie als Knusterooiers weer samen te kunnen genieten van onze prachtige activiteiten.

Namens Stichting Carnaval Hank wensen we (ondanks alle beperkingen) alle Knusterooiers Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2021.

Corona crisis

Beste Knusterooiers,

Na de zomervakanties komt de carnavalsperiode er normaal gesproken weer snel aan. Helaas weten we allemaal dat dit een ander jaar is en een andere tijd dan voorgaande jaren waarin we leven i.v.m. de corona crisis, die voor iedereen een grote impact heeft. Ten eerste hopen we dat iedereen deze periode zo goed mogelijk doorkomt.

Betreffende het carnavalsgebeuren en alle activiteiten ervoor en er omheen is het doorgaan hiervan nog een groot vraagteken. Ten eerste vanuit wettelijke bepalingen, wat mag wel en wat niet. Maar ook vanuit de Stichting, wat willen we wel en wat willen we niet. De veiligheid en gezondheid tijdens al onze activiteiten staat immers voorop en we willen wat dat betreft geen risico’s nemen.
Gevolg is wel dat we nog niks zinnigs kunnen zeggen of al onze activiteiten, waar veel vrijwilligers/deelnemers zich enorm voor inzetten, door kunnen gaan dit jaar.
De eerste stap van bestuur was afwachten tot we enigzins inzicht krijgen wat we kunnen en mogen in de komende maanden. Helaas is daar dus geen duidelijkheid over en zal er ook niet snel komen. Daarom zijn we nu eerst in gesprek met de Hankse horeca om hun mening en opties aan te horen.
Ook horen we graag jullie ideeën en meningen (per mail via website www.knusterooiers.nl).
Na de gesprekken met de horeca zullen we snel met onze commissies besluiten wat we komend jaar gaan doen.

Bestuur stichting carnaval Hank

Knusterooiers bedankt

Ut Oogde heel goed in Knusterooiersland. We hebben genoten van een prachtige Carnaval. Goed bezocht en met een gemoedelijke sfeer.
Vanuit Stichting Carnaval Hank willen we dan ook alle Knusterooiers, horeca en alle vele vrijwilligers bedanken hiervoor!
Alvorens we met alle Knusterooiers volgend seizoen er Dwars deurheen gaon, willen we iedereen uitnodigen voor een EVALUATIE BIJEENKOMST op vrijdag 3 april in ‘t Uivernest, aanvang is 20:00. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om ons weer van adviezen te voorzien.

ALAAF
STICHTING CARNAVAL HANK

OPROEP – OPROEP – OPROEP

Deze oproep is namens alle commissies en vrijwilligers die het carnaval in Hank levend willen houden.

Hoe vervelend ook, ik gebruik expres het woordje levend.
Carnaval in Hank is namelijk begonnen aan een langzame dood.

Iets wij ontzettend betreuren.
Ons bestuur heeft met man en macht geprobeerd het carnaval in Hank weer aan te slingeren.
Wij hebben discussie avonden georganiseerd waarmee we met de stem van Hank aan de slag zijn gegaan.
Alleen is het moeilijk met zo’n stem iets te doen als er alleen een stem gegeven word.

Wij, het bestuur en de commissies, lopen over van ideeën en plannen. Maar we hebben geen mensen om ze mee uit te voeren.

Wij hebben een raad … nou ja.. We hebben een aantal super enthousiaste mannen die nog enig plezier in het carnaval fenomeen houden. Maar voltallig.. nee..allang niet meer.

En dan een boerenbruidspaar. Ook die traditie lijkt over.
Wij kunnen u geen bruidspaar presenteren.
Waarom niet? Geen idéé!
Help ons daarbij..
Waarom niet. Leg het ons uit.. welke verandering moet daar voor komen dat men wel weer die interesse krijgt..

En dat men wel weer aan wil sluiten bij onze raad..

Dat men wel weer wil komen helpen bij alle commissies van aard die onze stichting heeft.

Een noodkreet. Ja eigenlijk wel.
Het is heel simpel. Het is een feit.
Als er niets of in ieder geval al geen klein beetje gaat veranderen dan zal 2020 wel eens het laatste jaar carnaval in Hank zijn.

En dan.. dan moppert heel Hank weer.
Dan is het uitgestorven.. geen activiteiten.. niets voor de kinderen ga zo maar door.

Daarom… geen verwijt maar een oproep. Laat uw stem horen. Laat ons weten wat u denkt dat er anders .. of beter moet.

Neem initiatief en kom ons versterken.. al is het maar voor 1 jaar.
Maar dat we kunnen bouwen vanuit de kern van Hank.

U… de mensen die dit feest tot 1 groot spektakel kunnen blijven houden.

Bericht van het bestuur

Stichting Carnaval Hank wil alle Knusterooiers bedanken voor een enorm succesvol, gezellige Carnaval. Met als 1 van de hoogtepunten toch wel een prachtige eerste editie van De Lichtjes Optocht op de afsluitende dag. De animo vanuit de carnavalsverenigingen was overweldigend en de reacties louter positief.
Ook de samenwerking van de Hangse horeca was voortreffelijk en heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben als Stichting Carnaval Hank ons ledenaantal van de Zotte nar tevens zien verdubbelen, wat een mooie financiële opsteker is voor ons.
Kortom bedankt alle Knusterooiers.

Op vrijdag 22 maart vanaf 20:30 houden wij een openbare discussie vergadering in ‘t Uivernest. Heb je ideeën, opmerkingen of wil je een mening geven. Dan ben je van harte welkom.

In Memoriam Adri van Dortmont

Deze week is ons het trieste nieuws bereikt dat Adri van Dortmont op de respectabele leeftijd van 89 jaar is overleden. Adri was een bijzonder persoon in ons dorpke en zette zich in voor vele verenigingen in Hank. Of het nu was om het kerkhof te onderhouden, te helpen bij de wielerronde, bij Be ready, Titanic of bij de avondvierdaagse. Adri stond voor hen klaar. Het was bijna vanzelfsprekend. Door ons Hankenaren werd dat zeer gewaardeerd en zo werd hij in 2006 terecht benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als Knusterooiers gaan onze gedachten terug naar de mooie, gezellige en dierbare momenten met Adri.
Jarenlang sloeg hij op de grote trom onder het mom “meer draank, meer klaank” .bij onze boerenkapel “De Knustebloazers”. Samen met hen en de Raad van elf ging hij mee op pad tijdens al onze activiteiten, iets overslaan was geen optie. Dit met veel plezier en inzet. In 1996 werd Adri dan ook benoemd met de eretitel Grootste Knust. Nu Adri ons met stille trom verlaten heeft gaan onze gedachten uit naar zijn familie en wensen hen veel sterkte voor nu en de moeilijke momenten die komen.

Stichting Carnaval Hank