Corona crisis

Beste Knusterooiers,

Na de zomervakanties komt de carnavalsperiode er normaal gesproken weer snel aan. Helaas weten we allemaal dat dit een ander jaar is en een andere tijd dan voorgaande jaren waarin we leven i.v.m. de corona crisis, die voor iedereen een grote impact heeft. Ten eerste hopen we dat iedereen deze periode zo goed mogelijk doorkomt.

Betreffende het carnavalsgebeuren en alle activiteiten ervoor en er omheen is het doorgaan hiervan nog een groot vraagteken. Ten eerste vanuit wettelijke bepalingen, wat mag wel en wat niet. Maar ook vanuit de Stichting, wat willen we wel en wat willen we niet. De veiligheid en gezondheid tijdens al onze activiteiten staat immers voorop en we willen wat dat betreft geen risico’s nemen.
Gevolg is wel dat we nog niks zinnigs kunnen zeggen of al onze activiteiten, waar veel vrijwilligers/deelnemers zich enorm voor inzetten, door kunnen gaan dit jaar.
De eerste stap van bestuur was afwachten tot we enigzins inzicht krijgen wat we kunnen en mogen in de komende maanden. Helaas is daar dus geen duidelijkheid over en zal er ook niet snel komen. Daarom zijn we nu eerst in gesprek met de Hankse horeca om hun mening en opties aan te horen.
Ook horen we graag jullie ideeën en meningen (per mail via website www.knusterooiers.nl).
Na de gesprekken met de horeca zullen we snel met onze commissies besluiten wat we komend jaar gaan doen.

Bestuur stichting carnaval Hank

Knusterooiers bedankt

Ut Oogde heel goed in Knusterooiersland. We hebben genoten van een prachtige Carnaval. Goed bezocht en met een gemoedelijke sfeer.
Vanuit Stichting Carnaval Hank willen we dan ook alle Knusterooiers, horeca en alle vele vrijwilligers bedanken hiervoor!
Alvorens we met alle Knusterooiers volgend seizoen er Dwars deurheen gaon, willen we iedereen uitnodigen voor een EVALUATIE BIJEENKOMST op vrijdag 3 april in ‘t Uivernest, aanvang is 20:00. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om ons weer van adviezen te voorzien.

ALAAF
STICHTING CARNAVAL HANK

OPROEP – OPROEP – OPROEP

Deze oproep is namens alle commissies en vrijwilligers die het carnaval in Hank levend willen houden.

Hoe vervelend ook, ik gebruik expres het woordje levend.
Carnaval in Hank is namelijk begonnen aan een langzame dood.

Iets wij ontzettend betreuren.
Ons bestuur heeft met man en macht geprobeerd het carnaval in Hank weer aan te slingeren.
Wij hebben discussie avonden georganiseerd waarmee we met de stem van Hank aan de slag zijn gegaan.
Alleen is het moeilijk met zo’n stem iets te doen als er alleen een stem gegeven word.

Wij, het bestuur en de commissies, lopen over van ideeën en plannen. Maar we hebben geen mensen om ze mee uit te voeren.

Wij hebben een raad … nou ja.. We hebben een aantal super enthousiaste mannen die nog enig plezier in het carnaval fenomeen houden. Maar voltallig.. nee..allang niet meer.

En dan een boerenbruidspaar. Ook die traditie lijkt over.
Wij kunnen u geen bruidspaar presenteren.
Waarom niet? Geen idéé!
Help ons daarbij..
Waarom niet. Leg het ons uit.. welke verandering moet daar voor komen dat men wel weer die interesse krijgt..

En dat men wel weer aan wil sluiten bij onze raad..

Dat men wel weer wil komen helpen bij alle commissies van aard die onze stichting heeft.

Een noodkreet. Ja eigenlijk wel.
Het is heel simpel. Het is een feit.
Als er niets of in ieder geval al geen klein beetje gaat veranderen dan zal 2020 wel eens het laatste jaar carnaval in Hank zijn.

En dan.. dan moppert heel Hank weer.
Dan is het uitgestorven.. geen activiteiten.. niets voor de kinderen ga zo maar door.

Daarom… geen verwijt maar een oproep. Laat uw stem horen. Laat ons weten wat u denkt dat er anders .. of beter moet.

Neem initiatief en kom ons versterken.. al is het maar voor 1 jaar.
Maar dat we kunnen bouwen vanuit de kern van Hank.

U… de mensen die dit feest tot 1 groot spektakel kunnen blijven houden.

Bericht van het bestuur

Stichting Carnaval Hank wil alle Knusterooiers bedanken voor een enorm succesvol, gezellige Carnaval. Met als 1 van de hoogtepunten toch wel een prachtige eerste editie van De Lichtjes Optocht op de afsluitende dag. De animo vanuit de carnavalsverenigingen was overweldigend en de reacties louter positief.
Ook de samenwerking van de Hangse horeca was voortreffelijk en heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben als Stichting Carnaval Hank ons ledenaantal van de Zotte nar tevens zien verdubbelen, wat een mooie financiële opsteker is voor ons.
Kortom bedankt alle Knusterooiers.

Op vrijdag 22 maart vanaf 20:30 houden wij een openbare discussie vergadering in ‘t Uivernest. Heb je ideeën, opmerkingen of wil je een mening geven. Dan ben je van harte welkom.

In Memoriam Adri van Dortmont

Deze week is ons het trieste nieuws bereikt dat Adri van Dortmont op de respectabele leeftijd van 89 jaar is overleden. Adri was een bijzonder persoon in ons dorpke en zette zich in voor vele verenigingen in Hank. Of het nu was om het kerkhof te onderhouden, te helpen bij de wielerronde, bij Be ready, Titanic of bij de avondvierdaagse. Adri stond voor hen klaar. Het was bijna vanzelfsprekend. Door ons Hankenaren werd dat zeer gewaardeerd en zo werd hij in 2006 terecht benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als Knusterooiers gaan onze gedachten terug naar de mooie, gezellige en dierbare momenten met Adri.
Jarenlang sloeg hij op de grote trom onder het mom “meer draank, meer klaank” .bij onze boerenkapel “De Knustebloazers”. Samen met hen en de Raad van elf ging hij mee op pad tijdens al onze activiteiten, iets overslaan was geen optie. Dit met veel plezier en inzet. In 1996 werd Adri dan ook benoemd met de eretitel Grootste Knust. Nu Adri ons met stille trom verlaten heeft gaan onze gedachten uit naar zijn familie en wensen hen veel sterkte voor nu en de moeilijke momenten die komen.

Stichting Carnaval Hank

Discussie avond

Namens Stichting Carnaval Hank willen we alle mensen bedanken voor de geweldige opkomst tijdens onze discussie avond van afgelopen vrijdag 2 maart. We hebben tijdens deze avond goede en eerlijke input gekregen over onze activiteiten en over “De Hangse Carnaval” in het algemeen, waar we als Stichting graag mee aan de slag gaan. Voor ons als bestuur en voor onze commissies een goede indicatie dat Het Carnaval nog wel degelijk leeft bij vele Knusterooiers. Natuurlijk willen we deze positieve impuls een vervolg geven enerzijds door Stichting Carnaval Hank zelf anderzijds door en met jullie inzet als Hankse Carnavalsvierders tijdens onze activiteiten. Op naar een mooi seizoen 2018-2019.
Namens Bestuur Stichting Carnaval
Voorzitter Kees van Schijndel

Knusterooiers bedankt!!

Graag willen we als Stichting Carnaval Hank alle knusterooiers bedanken voor een goede opkomst maar bovenal voor een goede, gezellige sfeer tijdens de afgelopen Carnaval. Jullie waren in 1 woord weer geweldig!
We hopen jullie dan ook volgend seizoen weer tegen te komen op onze activiteiten.
Onze eerste activiteit is een discussie Vergadering.

Op vrijdag 2 maart houden we als Stichting Carnaval Hank om 20:30 in ‘t Uivernest een discussie avond voor iedereen in Hank. Heb je goede ideeën, suggesties voor de Hankse carnaval? Deze avond horen we graag jullie mening. De vergadering is openbaar voor alle carnavalsviersders in ons dorp.

Horeca slaat handen ineen tijdens carnaval 2018

Nog even en dan barst carnaval 2018 in Knusterooiersland weer in volle hevigheid los.
Dit jaar heeft de Hankse horeca met Stichting Carnaval Hank de handen ineen geslagen. De munten van ‘t Uivernest, De Phoenix, Cafe Vissershang en café-restaurant Heerlijk zijn namelijk onderling inwisselbaar de gehele carnaval. Reden genoeg dus om van het jaar alle cafés te bezoeken tijdens de vele activiteiten en feesten.
Ook een reden om als knusterooier te laten zien dat je carnaval viert. Dit kan door vanaf
aanstaande vrijdag de knustenvlaggen uit te hangen. Mocht je nog geen vlag hebben. Dan kun je deze kopen bij Woonflair André Heijmans. Als Stichting Carnaval Hank zijn we verder nog op zoek naar artiesten die zondag 11 februari willen strijden om de hoogste eer tijdens de Play-back-je-gek-show, aanvang 21:00. We hebben al enkele veelbelovende acts weten te strikken. Opgeven kun je via onderstaand contactformulier. Ook kunt u nog een motto voor 2019 via dit contactformulier aanleveren.
Tot slot willen we alle Knusterooiers namens Stichting Carnaval Hank een geweldige
Carnaval toewensen! Het volledige programma staat op de website en natuurlijk in De
Papzak.

Naam
Email