Annulering Kik-Of

Vandaag samen met het bestuur moeten besluiten om de Kik-of dit jaar niet door te laten gaan. We zien geen mogelijkheden om een carnavalsavond te organiseren waarbij iedereen op 1,5 meter afstand moet blijven zitten. Laten we hopen dat we weer snel een feestje met elkaar kunnen vieren.

Corona crisis

Beste Knusterooiers,

Na de zomervakanties komt de carnavalsperiode er normaal gesproken weer snel aan. Helaas weten we allemaal dat dit een ander jaar is en een andere tijd dan voorgaande jaren waarin we leven i.v.m. de corona crisis, die voor iedereen een grote impact heeft. Ten eerste hopen we dat iedereen deze periode zo goed mogelijk doorkomt.

Betreffende het carnavalsgebeuren en alle activiteiten ervoor en er omheen is het doorgaan hiervan nog een groot vraagteken. Ten eerste vanuit wettelijke bepalingen, wat mag wel en wat niet. Maar ook vanuit de Stichting, wat willen we wel en wat willen we niet. De veiligheid en gezondheid tijdens al onze activiteiten staat immers voorop en we willen wat dat betreft geen risico’s nemen.
Gevolg is wel dat we nog niks zinnigs kunnen zeggen of al onze activiteiten, waar veel vrijwilligers/deelnemers zich enorm voor inzetten, door kunnen gaan dit jaar.
De eerste stap van bestuur was afwachten tot we enigzins inzicht krijgen wat we kunnen en mogen in de komende maanden. Helaas is daar dus geen duidelijkheid over en zal er ook niet snel komen. Daarom zijn we nu eerst in gesprek met de Hankse horeca om hun mening en opties aan te horen.
Ook horen we graag jullie ideeën en meningen (per mail via website www.knusterooiers.nl).
Na de gesprekken met de horeca zullen we snel met onze commissies besluiten wat we komend jaar gaan doen.

Bestuur stichting carnaval Hank

Knusterooiers bedankt

Ut Oogde heel goed in Knusterooiersland. We hebben genoten van een prachtige Carnaval. Goed bezocht en met een gemoedelijke sfeer.
Vanuit Stichting Carnaval Hank willen we dan ook alle Knusterooiers, horeca en alle vele vrijwilligers bedanken hiervoor!
Alvorens we met alle Knusterooiers volgend seizoen er Dwars deurheen gaon, willen we iedereen uitnodigen voor een EVALUATIE BIJEENKOMST op vrijdag 3 april in ‘t Uivernest, aanvang is 20:00. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om ons weer van adviezen te voorzien.

ALAAF
STICHTING CARNAVAL HANK